სითბო: თერმოიზოლაცია

ამცირებს ენერგიის
დანახარჯს

იცავს სიცხისგან, სიცივისა და
ტენიანობისგან

უზრუნველყოფს ჰარმონიულ
მიკროკლიმატს სახლში

ლამაზი: მიმზიდველობა

გაფორმებისას გთავაზობთ მაქსიმალურ
მრავალფეროვნებას

უზრუნველყოფს ფერის სიკაშკაშეს
და სტაბილურობას

ხანგრძლივად ინარჩუნებს ფასადის
სისუფთავეს

მყარი: ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადა

ამცირებს ენერგიის
დანახარჯს

იცავს სიცხისგან, სიცივისა და
ტენიანობისგან

უზრუნველყოფს ჰარმონიულ
მიკროკლიმატს სახლში

სისტემის შემადგენელი ნაწილები:

ჩვენი მთავარი უპირატესობები:

თერმოიზოლაციური მასალების სითბოს გამტარიანობის კოეფიციენტი არის 0,032 W/mK, რაც საუკეთესო მაჩვენებელია თერმოიზოლაციურ სისტემებში.

პატენტირებული კარბონის სისტემა - საუკეთესო მაჩვენებელი დარტყმისადმი მედეგობაში.

სუპერ თხელი დათბუნების ფილები - დახვეწილი იერსახისათვის.

ორგანული კომპონენტები - ფასადის დაცვა ბზარებისაგან.

დატვირთვებისადმი მედეგი კომპონენტები - ფასადზე ფერის სიმუქის დონე იზრდება შავამდე.

დაბინძურებისადმი მედეგი რეცეპტები- ხანგრძლივად კაშკაშა და სუფთა ფასადი

წყლის შეწოვის უნარის ოპტიმალური რეგულირება, ხანგრძლივად სუფთა ფასადებისათვის - ობის და სოკოს გაჩენა გამორიცხულია.

დიდი არჩევანი გაფორმების ელემენტებში - მაქსიმალური თავისუფლება დაგეგმარების და მშენებლობის დროს.

უკვე მზა ბათქაში - წყლით გაზავება აღარ არის საჭირო.